Ochrana osobných údajov

GS Max, s.r.o.
Bajkalská 29/D
821 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 44 558 333
IČ DPH: SK2820002394

GS MAX s.r.o. je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č.: 65276/B

Slovenská republika:
IBAN: SK50 1100 0000 0029 4911 1750

 

Dozorný orgán:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava
Odbor výkonu dozoru
ba@soi.sk
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70

NOVINKY: vonkajšia kuchyňa Fire Kitchen a záhradná modulová kuchyňa Vasari.
+ +